سوالات متداول

سوالات متداول

نحوه ارسال:

ارسال تابها و سفارشهای کوچک از طریق پست پیشتاز میباشد.

ارسال چادرها و کالای چوب،بصورت تیپاکس و کرایه حمل در مقصد تسویه میشود.

تاریخ ارسال:

کارها درصورت موجود بودن،یک تا سه روز کاری بعد از ثبت،ارسال میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید