نقد و بررسی

کلبه ممولای
ارتفاع کلی 150
کف 120
جنس کتان