ست باکس و کوسن ممولای

کوسن ابعاد ۴۰ در۳۵

باکس ۴۵ در ۴۰

قابل شستشو

رنگ ثابت