• تشک سایز یک مناسب تا هشت ماهگی

  • ست شامل تشک و بالشت و لحاف

  • جنس پارچه کتان نخ ضد حساسیت