کیسه خواب و حمل نوزاد

مناسب تا هشت ماهگی

قابل شستشو