نقد و بررسی

تاب خرگوشی

دارای ۸ مهره تزیینی

کاربرد از ۶ ماه تا ۵ سال

ابعاد چوبها ۴۴