تاب قاصدک

تحکل وزنی تا 30 کیلوگرم

کاربرد از شش ماهگی تا پنج سالگی

قابل شستشو

سبک

نصب به سقف و یا میله بارفیکس