تاب قاصدک ممولای

کاربرد از شش ماهگی تا پنج سالگی

قابل شستشو

تحمل تا وزن 30 کیلوگرم

اتصال به سقف یا میله بارفیکس