تاب قاصدک توسی خالدار

تاب قاصدک توسی خالدار

baby swing

دسته: تاب قاصدک, تاب های ممولای

تاب قاصدک ممولای

ریلکسی

مناسب برای خواب و بازی

کاربرد از یک ماه تا ۵ سال

قابل شستشو

تحمل تا وزن ۳۰ کیلو

365,000 تومان

نقد و بررسی

تاب قاصدک ممولای

ریلکسی

مناسب برای خواب و بازی

کاربرد از یک ماه تا ۵ سال

قابل شستشو

تحمل تا وزن ۳۰ کیلو

Inline Feedbacks
View all comments