نقد و بررسی

کوسن بزرگ

طرح ابر

قابل شستشو

مناسب بعنوان بالش یا گارد تخت