شرایط و قوانین

با تشکر از انتخاب و اعتماد شما😍
نکات زیر را قبل از واریز در نظر داشته باشید:

کارهای سایت، حدودا طی دو تا سه هفته بعد از ثبت ارسال میشوند.
بدلیل پاندمی کرونا از پذیرفتن اجناس مرجوعی یا تعویضی معذوریم 🤗. لطفا قبل از ثبت سفارش جزییات را بدقت مطالعه بفرمایید.👌

کدهای رهگیری پیامک میشوند.